Renovatiepremies

Nieuwe regeling voor de renovatiepremie vanaf 29/10/2009

Deze aanpassing verandert niets aan de toetredingsvoorwaarden. Wie op dit moment een aanvraag kan indienen, zal dat ook in de toekomst kunnen doen. De maximale inkomensgrens van 53.350 euro (inkomen 2006 – aanvraag 2009) blijft dus gehandhaafd. Ook het bestaande maximum voor het premiebedrag (10.000 euro) en het bestaande minimum voor de aanvaarde facturen blijven gehandhaafd. Omdat er een aantal werken niet meer in aanmerking komt voor de premieberekening zal het voor sommigen wel moeilijker worden om dat minimum (10.000 euro exclusief BTW) te halen.

Wat metal ingediende aanvragen?

Er verandert niets voor wie al een aanvraag heeft ingediend. De aanvragen worden verder behandeld volgens de huidige voorwaarden. Dat geldt ook voor wie zijn aanvraag nog indient vooraleer de nieuwe regeling in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. Uiteraard kunnen er geen facturen in aanmerking genomen worden die dateren van na de aanvraagdatum.

Wat verandert er?

Er zijn aanpassingen aan de werken die in aanmerking komen en aan de berekening van de premie.

1. Er komen in de nieuwe regeling slechts 8 categorieën van werken in aanmerking. Voor elke categorie van werken komt er een maximaal bedrag waarvoor er facturen aanvaard kunnen worden.

Het gaat om volgende categorieën en  maxima:
o    Funderingen en muren: facturen voor maximum 15.000 euro
      Draagvloeren: facturen voor maximum 15.000 euro
o    Daken: facturen voor maximum 15.000 euro
o    Buitenschrijnwerk: facturen voor maximum 15.000 euro
o    Centrale verwarming: facturen voor maximum 7.500 euro
o    Elektriciteit: facturen voor maximum 3.750 euro
o    Sanitair: facturen voor maximum 3.750 euro
o    Vervanging van een binnentrap: facturen voor maximum 3.750 euro

Werken die te maken hebben metafwerking (gevelbekleding en –bepleistering, dekvloeren, wandtegels, binnendeuren, 2de badkamer of toilet) of met isolatie komen niet meer in aanmerking.

2. Voor de premieberekening zullen er voortaan twee percentages gehanteerd worden. Voor eigenaars die hun gerenoveerde woning ter beschikking stellen aan een sociaal verhuurkantoor blijft het berekeningspercentage, dat op de aanvaarde facturen wordt toegepast, gehandhaafd op 30%. Hetzelfde geldt voor de premieaanvragers die hun gerenoveerde woning zelf bewonen en die een gezamenlijk belastbaar inkomen (van het derde jaar voor de aanvraag) hebben dat niet meer bedraagt dan 26.680 euro, te verhogen met 1390 euro per persoon ten laste. Is zijn (of hun) inkomen groter dan dat bedrag, dan zal het premiepercentage beperkt worden tot 20% van de aanvaarde facturen.

Wanneer gaat de nieuwe regeling in?

De wijziging gaat pas op de dag dat het besluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit gebeurt op 29/10/2009.

Waar is geactualiseerde informatie te vinden?

Actuele informatie zal op de website www.bouwenenwonen.be te vinden zijn. Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe regeling zal ook de informatie op www.premiezoeker.be aangepast worden.

bron : www.bouwenenwonen.beDaisomont BVBA 
Smallandlaan 4-06
2660 Hoboken
TEL 03 887 12 65
FAX 03 877 16 44
info@daisomontrobert.be

Copyright 2019 Daisomont
Webdesign by Cathedral Design Antwerpen Cathedral Design Antwerpen.
JumpStart JumpStart PRO v1.20
Login