Geothermische warmtepomp

Wij kunnen u 2 soorten geothermische warmtepompen aanbieden:

  • Horizontale captatie
  • verikale captatie

Horizontale captatie:

Een netwerk van buizen, een captatienet, wordt in de bodem ingegraven. Door dit buizenstelcirculeert een mengsel van water en antivriesproduct. In de warmtepomp wordt de warmte aan het mengsel onttrokken en gebruikt voor verwarming en warmwaterproductie. De energie die aan de bodem werd onttrokken zal weer worden aangevuld door zonneinstraling, regenval en de ondergrond zelf. Een open grasperk bevordert de opname van warmte-energie. Bebouwing van het captatienet en de diepwortelende beplanting ter hoogte van de buizen kunt u beter vermijden. Hoe groot moet uw tuin zijn? De dimensies van het captatienet zijn afhankelijk van de samenstelling van de grond, het vochtgehalte en het compressorvermogen van de warmtepomp. Voor woningen tot 200m² verwarmde oppervlakte volstaat doorgaans een oppervlakte van ca. 250 m² (5x50m of 10 x 25 m).

Voordelen?

  • beste verhouding kostprijs/rendement
  • minimaal onderhoud
  • passieve koeling mogelijk

 

Vertikale captatie:

De werking en de toepassing van dit concept zijn vergelijkbaar met die van horizontale captatie, maar de u- vormige lussen van de bodemwisselaar worden door middel van boringen verticaal in de grond gebracht. Voor de energietoevoer wordt er bij dit concept echter enkel gerekend op de bodemenergie. Zoneinstraling en regenval zijn minder belangrijk. Het aantal lussen en de diepte van de boringen zijn afhankelijk van het vereiste verwarmingsvermogen, de karakteristieken van de ondergrond en de beschikbare plaats. Voor een gemiddelde woning volstaat doorgaans 2 tot 5 boringen met een afstand van 7m. De diepte van de boringen varieert van 50m tot 100m. Voor boringen tot 50m diep geldt enkel een meldingsplicht; voor boringen van meer dan 50 m diep  hebt u een milieuvergunning  nodig.

Voordelen?

  • Hoogste rendement
  • minder plaatsbeslag in de tuin
  • minimaal onderhoud
  • passieve koeling mogelijk,groter koelvermogen dan bij horizontale captatieDaisomont BVBA 
Smallandlaan 4-06
2660 Hoboken
TEL 03 887 12 65
FAX 03 877 16 44
info@daisomontrobert.be

Copyright 2019 Daisomont
Webdesign by Cathedral Design Antwerpen Cathedral Design Antwerpen.
JumpStart JumpStart PRO v1.20
Login